Clip: Tinh tinh chăm hổ trắng như con

Hình ảnh con tinh tinh chăm hổ trắng con như chăm con của nó khiến người xem bất ngờ về sự kỳ lạ của thế giới tự nhiên.
Xem Clip:

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC