Clip: Tia sét khổng lồ 'chém' toạc bầu trời Matxcơva

Tia sét sáng lòa rạch ngang như xé toạc bầu trời thủ đô Matxcơva, Nga trong cơn bão nghiêm trọng hôm 19/8.

Bình luận