Clip: Thót tim cảnh khỉ đột tóm lấy bé 4 tuổi, lôi đi quanh rãnh nước

Bé trai 4 tuổi bò qua rào chắn vào chuồng khỉ đột rồi rơi xuống con hào bảo vệ ngập nước phía dưới, ngay lập tức con khỉ đột đực to lớn đi ra và tóm lấy cậu bé, lôi cậu bé đi quanh nơi nó sống.

Bình luận