Clip: Thiếu gia chơi 'ngông', xả đồng hồ Rolex bạc tỷ xuống bồn cầu

Thẳng tay xả chiếc đồng hồ Rolex xa xỉ xuống bồn cầu là một trong những thú "đốt tiền, chơi ngông" của các cậu ấm cô chiêu thành London (Anh).

Bình luận