Clip: Thanh niên vào cửa hàng trộm laptop, nhét vào ngực

Nam thanh niên vào cửa hàng, lấy trộm laptop rồi giấu vào ngực áo trong nháy mắt.

Bình luận