Clip: Thả đá khô vào nước và xem điều bất ngờ xảy ra

Sau khi bị thả vào nước, đá khô (Dry Ice) ngay lập tức thăng hoa khiến mặt nước sủi bọt tăm và bốc khói nghi ngút.

Bình luận