Clip: Tên trộm rình rập ‘5 lần 7 lượt’ chỉ để ‘thó’ 2 đôi dép tông

Đoạn clip bi hài ghi lại cảnh tên trộm thập thò rình rập ngoài cửa nhà hết lần này đến lần khác chỉ để ăn cắp… mấy đôi dép tông.

Bình luận