Clip: Phụ nữ đi xe máy bị ngã vẫn cố... nghe nốt điện thoại

Người phụ nữ mải nói chuyện điện thoại, điều khiển xe bằng một tay rồi loạng choạng va vào một xe khác; ngay cả khi xe mình đổ xuống đường, tay vẫn không buông điện thoại.

Bình luận