Clip phụ nữ đi xe ga lấy trộm... thùng xốp đựng rác

Nhìn thấy thùng xốp bên kia đường, người phụ nữ đi xe ga bèn vòng lại để lấy chiếc thùng lên xe và đi mất.

Bình luận