Clip: Ông Obama viết gì trước khi rời khách sạn tại Hà Nội?

Theo quản lý khách sạn JW Marriot, trước khi rời khỏi khách sạn, Tổng thống Obama tự tay viết sổ lưu niệm với dòng chữ: "Thank you for the excellent hospitality" (tạm dịch là: Cảm ơn vì dịch vụ xuất sắc).

Bình luận