Clip: Ông Đinh La Thăng bị cảnh cáo, thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị

(VTC News) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII với tỉ lệ phiếu biểu quyết trên 90%.

Nguồn: VTV

Bình luận