Clip: 'Nữ quái' đội mũ bảo hiểm, vào shop quần áo trộm iPad bằng... chân

Người phụ nữ đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít vào cửa hàng quần áo và yêu cầu nhân viên lấy đồ liên tục để đánh lạc hướng, lợi dụng lúc không ai để ý, nhanh chân khều trộm chiếc iPad nằm dưới sàn.

Bình luận