Clip nhân viên cây xăng trả thiếu... 80 đồng cho khách gây tranh cãi

(VTC News) - Chủ xe muốn đổ 50.000 đồng tiền xăng, tuy nhiên sau khi đến số tiền 49.920 đồng, nhân viên cây xăng lại dừng, không đổ tiếp khiến chủ xe bức xúc.

Nguồn: VTV

Bình luận