Clip: Nhân viên bán hàng quay mặt đi, khách cầm điện thoại bỏ chạy trong tích tắc

Nam thanh niên vờ là khách hàng xem thử điện thoại, lợi dụng lúc nữ nhân viên quay mặt đi, anh ta cầm lấy điện thoại và bỏ chạy trong chớp mắt.

Bình luận