Clip: Lực lượng truy tìm đưa hàng loạt học viên cai nghiện nữ trốn trại về trung tâm

Chiều 24/10, đã có gần 400 học viên cai nghiện ở Đồng Nai trở về trung tâm, trong đó có hàng chục học viên nữ.

Bình luận