Clip lốp xe tải đột ngột nổ như bom, rung chuyển cả mặt đất

Lốp xe tải đột ngột phát nổ như bom, rung chuyển mặt đất và làm rơi cả những mảng tuyết bám trên mái nhà.

Bình luận