Clip: Hướng dẫn kỹ năng thoát khỏi bắt cóc, buôn người cho trẻ em

Khi bị kẻ bắt cóc lôi đi phải phản ứng mãnh liệt bằng cách la lớn, tấn công bằng mọi cách vào chân, đầu gối của kẻ lạ.

Bình luận