Clip: Hồn nhiên nhảy lên sân khấu kịch sạc điện thoại, bẽ bàng vì ổ cắm giả

Bình luận

Mải dùng điện thoại, người lái xe máy ngã cắm mặt xuống 'hố tử thần' 

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News