Clip: Học viên cai nghiện đốt trại, ném đá cảnh sát ở Đồng Nai được đưa trở lại trung tâm

Một số học viên cai nghiện đập phá, đốt trại, ném đá vỡ kính xe cảnh sát cơ động, trốn khỏi trung tâm ở huyện Xuân Lộc, Đồng Nai đã được đưa trở về trung tâm.

Bình luận