Clip: Dùng điện thoại khi đang sạc, bị điện giật chết thảm

Một nam sinh ở Trung Quốc bị điện giật chết vì sử dụng điện thoại khi đang sạc.

Bình luận