Clip: Đi xe máy cầm ô và cái kết đắng

Cái kết của việc vừa đi xe máy vừa cầm ô là cú đâm sầm vào tường đau đớn bẽ bàng.

 

Nguồn: Facebook

Bình luận