Clip: Đi cắt tóc, lăn ra ngủ say như chết, cảnh sát lay không dậy

Khoảng 2 phút sau khi ngồi vào ghế, nam khách hàng bỗng lăn ra ngủ say như chết, gọi thế nào cũng không tỉnh khiến anh chàng cắt tóc hoảng hồn, gọi ngay cảnh sát.

Bình luận