Clip: 'Đập hộp' iPhone 6S Plus chính hãng, ngã ngửa bên trong toàn đá cuội

Sau khi thanh toán để nhận máy iPhone 6S Plus chính hãng còn nguyên đai nguyên kiện, khách hàng tiến hành mở hộp máy, thế nhưng, máy đâu chẳng thấy, bên trong chỉ toàn là đá cuội.

Bình luận