Clip: Dàn nhạc dân tộc độc đáo của Myanmar

(VTC News) - Myanmar đã thết đãi bạn bè các nước trong khu vực bằng dàn nhạc truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc.

Phong Nguyễn
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC