Clip: Cướp giằng điện thoại trên tay mẹ khiến em bé ngã đập đầu xuống đường

Tên cướp giằng co để giật bằng được điện thoại trên tay người mẹ khiến em bé đang ngồi trong lòng mẹ ngã đập đầu xuống đất.

Bình luận