Clip: Con trai Donald Trump dắt cả gia đình đi bỏ phiếu cho bố

Donald Trump Jr. (38 tuổi), con trai cả của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump, cùng vợ và 4 con đến điểm bầu cử ở bang New York để bỏ phiếu cho bố mình.

Bình luận