Clip: Cần câu mắc vào dây điện, người đàn ông cháy như đuốc sống

Trong khi đi câu cá với bạn, người đàn ông vô tình để cần câu vướng vào dây điện, ngay lập tức người ông bốc cháy như ngọn đuốc sống.

Bình luận