Clip: Cá chết trắng Hồ Tây, dân không dám mang về cho mèo ăn

Trôi, mè, nhiều nhất là cá rô phi... chết trương bụng, trắng xóa, có con đã thối rữa, nổi lềnh bềnh cùng với rác và bèo tây.

 

Bình luận