Toàn cảnh sự ra đi của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez
Toàn cảnh sự ra đi của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez

TOÀN CẢNH SỰ RA ĐI CỦA TỔNG THỐNG VENEZUELA HUGO CHAVEZ

Thích và chia sẻ chủ đề này trên: