Chuyện ở nơi bác sĩ bị bệnh nhân tấn công như 'cơm bữa'

Nhiều người nghĩ rằng nghề y là nghề thu nhập cao và được xã hội trọng vọng, nhưng trên thực tế, đây cũng là một công việc nguy hiểm, đặc biệt là với các y bác sĩ ở các bệnh viện tâm thần.

Bình luận