Chuyện lạ: Chó làm 'vú em' của 10 gà con

Chú chó lai Coyote Retriever yêu thương, chăm sóc 10 chú gà con như một vú em thực thụ.

Nguồn: Youtube

Bình luận