Chuyên gia bảo mật cảnh báo: Tin tặc vẫn chưa dừng lại

Các chuyên gia hàng đầu về bảo mật cảnh báo cuộc tấn công của tin tặc nhằm vào hệ thống mạng của Việt Nam vẫn chưa dừng lại, mà có thể tiếp tục ở mức độ rộng hơn, bao gồm nhiều lĩnh vực.

Bình luận