Chuột mẹ quyết chiến dữ dội, giải cứu chuột con từ miệng rắn

(VTC News) - Chuột mẹ lao vào tấn công con rắn quyết liệt cho đến khi nó phải bỏ cuộc và chịu nhả chuột con ra.

Nguồn: Daily Mail

Bình luận