Chuột mẹ lao vào cắn xé rắn đói, giải cứu chuột con

Con rắn đói mồi ngoạm chặt chuột con trong miệng, chuột mẹ dùng hết sức bình sinh lao vào cắn xé, giằng co với rắn để giải cứu chuột con.

 Nguồn: Dailymail

Phong Linh

Bình luận