Chung kết Olympia 2016: Phần khởi động của Tiến Tùng

(VTC News) - Phan Tiến Tùng khởi đầu tại phần thi Khởi động với số điểm 80.

 

Nguồn: VTV

Vũ Nguyên

Bình luận