Chung kết Olympia 2016: Phần khởi động của Thanh Chương

(VTC News) - Hồ Đắc Thanh Chương giành số điểm rất cao 110 điểm khi trả lời đúng 11/12 câu trong phần thi Khởi động.

 

Nguồn: VTV

Vũ Nguyên

Bình luận