Chung kết Olympia 2016: Phần khởi động của Duy Bách

Lê Duy Bách, học sinh lớp chuyên Hoá, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã vượt qua phần thi Khởi động với 80 điểm.

Bình luận