Chung kết Olympia 2016: Khoảnh khắc Hồ Đắc Thanh Chương giành vòng nguyệt quế

Hồ Đắc Thanh Chương, lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Quốc học Huế vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2016 với 340 điểm.

Bình luận