Chữa dại bằng Đông y, nhiều người chết oan

Trong số những ca bệnh dại tử vong thương tâm, không ít ca bệnh chết oan vì đi chẩn đoán hoặc chữa trị bằng phương pháp Đông y.

Bình luận