Tin tức mới nhất về chữa bệnh 'cầm đồ thuốc độc'
Video: Vạch trần trò lừa chữa bệnh 'cầm đồ thuốc độc' của thầy bói ở Quảng Ngãi

Video: Vạch trần trò lừa chữa bệnh 'cầm đồ thuốc độc' của thầy bói ở Quảng Ngãi 

Một số thầy bói ở Quảng Ngãi lợi dụng hủ tục, bịa chuyện đầu độc để lấy tiền của người dân.
Xem tiếp