Chủ nhà ngủ trên sofa, trộm mặc sức tung hoành, lục lọi

Cảnh quay từ camera an ninh trong nhà cho thấy chủ nhà nằm ngủ trên ghế sofa, trong khi tên kẻ trộm nhón chân đi lục lọi khắp phòng, một tên khác đứng ngoài chĩa súng vào để yểm trợ cho đồng bọn.

Bình luận