Chú mèo nhất quyết 'giải cứu' bạn khỏi phòng khám thú y

Chú mèo nhỏ một mực ngoạm tai bạn kéo đi, 'đào tẩu' khỏi phòng khám thú y.

Bình luận