Chú chó bất lực đuổi theo 'cẩu tặc' cứu bạn

2 "cẩu tặc" đi xe máy kéo lê chú chó đen, chú chó vàng thấy vậy vội chạy theo cứu bạn nhưng không được.

Bình luận