Muôn kiểu chống đối cảnh sát giao thông: Những con số giật mình

(VTC News) - Từ đầu năm 2017 đến nay, toàn quốc xảy ra gần 30 vụ chống đối lại lực lượng cảnh sát giao thông trong khi làm nhiệm vụ, khiến 2 chiến sĩ hy sinh, nhiều người bị thương.

VTC1

Bình luận