Tin tức mới nhất về chơi chứng khoán thua lỗ
Chơi chứng khoán thua lỗ, giám đốc rút 16 tỷ đồng của công ty để trả nợ

Chơi chứng khoán thua lỗ, giám đốc rút 16 tỷ đồng của công ty để trả nợ

Huỳnh Văn Tuông đã sử dụng phần lớn khoản tiền khách hàng mua sắt thép trả nợ cho việc chơi chứng khoán bị thua lỗ.
Xem tiếp