Chơi chọi trâu, các chủ trâu ở Đồ Sơn phải đầu tư bao nhiêu?

Theo một người dân đã nhiều năm nuôi trâu chọi ở Đồ Sơn thì việc để có một "Ông" trâu tham gia lễ hội, người nuôi phải tốn một số tiền rất lớn.

 

VTC14

Bình luận