Choáng với cảnh liều mình chen chúc lên tàu hỏa đi làm ở Bangladesh

Tất cả những nơi có thể bấu víu như cửa sổ hay nóc tàu đều được tận dụng trên những chuyến tàu chở 2.000 người vào giờ cao điểm ở Bangladesh.

Bình luận