Chó pitbull xấu hổ giấu mặt vào tường khi bị chủ hỏi tội

Sau khi nghịch ngợm cắn rách đế lót giày của chủ và bị chủ hỏi tội, chú chó pitbull chỉ còn biết lấm lét giấu mặt vào tường.

Bình luận