Cho người ăn xin 85.000 đồng, Thủ tướng Australia bị chê keo kiệt, 'diễn sâu'

Thủ tướng Australia đang hứng phải búa rìu dư luận vì hành động cho người ăn xin 5 AUD (tương đương 85.000 VNĐ).

Bình luận