Cho kẹo mentos vào 1.000 lít coca và cái kết khủng khiếp

Kết quả của việc cho kẹo mentos vào 1.000 lít coca là cảnh tượng bùng nổ dữ dội như phun trào nham thạch.

Nguồn: Sputnik 

Phong Linh

Bình luận